Tartalom
  • FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
  • Az Oldal és a regisztrációt követően a Netpanel-rendszer használatának általános feltételei
  • Bevezető
  • Regisztráció
  • A nyereményrendszer ösztönzői
  • A Netpanel rendszer (a továbbiakban: Rendszer) használata
  • Nyereménysorsolás
  • A nyereménysorsolásra be nem váltott pontok (Tallérok)
  • Nepanel rangok rendszere
  • Egyéb sorsolások, díjak, nyereményjátékok, meghívásos játékok

NetPanel Felhasználási Feltételek

Az Oldal és a regisztrációt követően a Netpanel-rendszer használatának általános feltételei

Bevezető

Utolsó frissítés időpontja: 2024.02.09.

A Felhasználási feltételek a www.netpanel.hu oldalon elérhető szolgáltatások és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg. A www.netpanel.hu oldalra (a továbbiakban: Oldal) történő belépéssel az oldal látogatója magára nézve kötelezőnek fogadja el az Oldal használatára vonatkozó jelen Felhasználási feltételeket.

Az Oldal üzemeltetője az Insights Playground s.r.o. (székhely: Sturovo, Hlavná 22., Reg.: 54898099; EU adószám: SK2121816235); a továbbiakban: Üzemeltető, mely fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételeket bármikor felülvizsgálja és módosítsa. A Felhasználási feltételek legutóbbi frissítésének pontos időpontját az oldal látogatója minden esetben a Felhasználási feltételek elején, az „utolsó frissítés időpontja” felirat mellett tudja megtekinteni.

Az Oldalon található valamennyi információ (leírás, tájékoztató szöveg és képanyag) az Insights Playground s.r.o. kizárólagos tulajdonát képezi, az az 1999. évi LXXVI. törvény alapján teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. Az Oldalon elérhető tartalom vonatkozásában a látogatókat korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, nem engedményezhető felhasználási jog illeti meg.

Az Oldalon történő, egyszeri és önkéntes regisztrációt követően válik a Netpanel-közösség tagjává a látogató, aki az Oldalon történő aktivitásával, vagyis a kérdőívek kitöltése során adott jól megfontolt válaszaival járul hozzá a kutatási célok megvalósításához. 

A Netpanel-közösség tagjai érdeklődő és felelősen gondolkodó emberek, akik szabad akaratuknál fogva segítik munkánkat, támogatják kutatási céljaink elérését. A Netpanel-közösséget nem az online piackutató cégünk egyes szolgáltatásai iránt érdeklődő személyek alkotják, hanem lelkes önkéntes segítők, akik a tudományos módszerekkel végzett piackutatásokban minden kötelezettség nélkül vesznek részt. Közösségünk megbecsült tagjai közé tartoznak a 14-18 éves korosztály képviselői is, akik az egyes piackutatások során, szintén a kutatási témához igazodva vesznek részt a célok eléréséhez szükséges felmérésben. 

Regisztráció

Az Oldalon regisztrálhat, ezzel Netpanel-rendszer felhasználóvá (a továbbiakban: Felhasználó) válhat minden, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, valamint a 14. életévüket betöltött, korlátozottan cselekvőképes kiskorúak. 

A 14. életévüket betöltött, de 16 év alatti korlátozottan cselekvőképes kiskorúak Rendszerbe történő regisztrációjához szülői vagy törvényes képviselői hozzájárulás szükséges.

Egy Felhasználó kizárólag egy e-mail címmel regisztrálhat, és a regisztráció másra nem ruházható át.

Az oldalon történő regisztrációval a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el az Oldal és a Netpanel-rendszer jelen Felhasználási Feltételeit, a Nyereményszabályzatot (https://www.netpanel.hu/nyeremenyszabalyzat), valamint tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban  (https://www.netpanel.hu/adatvedelmi-nyilatkozat) foglaltakhoz, továbbá kijelenti, hogy az Üzemeltetővel és megbízóival szemben semmilyen igénye vagy követelése nem áll fenn a felsorolt szabályzatokkal összefüggésben.

A nyereményrendszer ösztönzői

A Netpanel rendszer (a továbbiakban: Rendszer) használata

Az Oldalon történő regisztrációjával a Felhasználó vállalja, hogy valós adatokkal és válaszokkal segíti a kutatásokat, saját véleményét osztja meg a kutatókkal.

A Rendszert üzemeltetők minden egyes kutatás során ellenőrzik az adatok valódiságát, és amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Felhasználó indoklás nélküli kizárására.

Az online kutatásokra történő felkérés elektronikus levélben (e-mail), digitális formában vagy hagyományos kutatásoknál telefonon, SMS-en keresztül is történhet. A Netpanel App vagy netpanel.hu honlap használata esetén – amennyiben ez engedélyezve van – push üzenetben is érkezik kutatási meghívó.

Az Oldalon meghirdetett kutatásokon való részvétel önkéntes és személyre szabott, vagyis a Felhasználó a korábban megadott adatai / válaszai alapján láthatja a számára elérhető kérdőíveket. 

Amennyiben egy kérdőív kitöltése során a megadott válaszok alapján a Rendszer érzékeli, hogy a válaszadó nem tartozik a kutatás célcsoportjába (például egy alkohol fogyasztásról szóló kérdőív kitöltése során a Felhasználó egyértelműen kijelenti, hogy nem fogyaszt alkoholt), a kérdőívet a Rendszer megszakítja. Ebben az esetben kitöltésért megszerezhető pontok Rendszer által meghatározott százalékát kapja a Felhasználó. 

A Felhasználó a Rendszerben létrehozott felhasználói fiókját nem adhatja át más részére, az egyes kutatásokra való meghívását nem továbbíthatja másik Felhasználónak. 

Az Oldal üzemeltetésével, illetve fejlesztésében résztvevő személyek nem felelnek az Oldal látogatása / Rendszer használata során a kapcsolat létrehozásával, böngészésével vagy letöltéssel kapcsolatosan – közvetlenül, közvetetten vagy véletlenül – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, vagy az Oldal esetleges meghibásodásáért. 

A Felhasználó számára elérhető valamennyi kérdőív tartalmaz/tartalmazhat ún. ellenőrző kérdéseket, melyek alapján a Rendszer kiszűri a valóságnak nem megfelelő válaszokat. 

A Felhasználó minden kérdőívet csak egyetlen alkalommal tölthet ki. 

Az Üzemeltető bármilyen indoklás, illetve előzetes értesítés nélkül felfüggesztheti, megszüntetheti vagy korlátozhatja a Rendszer egy részének vagy egészének hozzáférhetőségét. 

A Felhasználót az oldal használatából az Üzemeltető indoklás nélkül kizárhatja, amennyiben

- obszcén, sértő vagy egyéb okból jogsértő magatartást tanúsít az Oldal használata során, ide értve minden, a Rendszerhez kötődő tevékenységet (ügyfélszolgálattal való kommunikáció);

- több e-mail címmel regisztrál;

- más felhasználó nevében jelentkezik be, illetve más felhasználó kérdőívét tölti ki;

- több alkalommal tölt ki egy kérdőívet, vagy bármilyen módon szándékosan visszaélés-szerűen használja a Rendszert;

- a Nyereményszabályzatban foglaltakat bármilyen módon megsérti;

- azzal a céllal, hogy az egyes Játékokban való nyerési esélyeit növelje, megtévesztően vagy jogsértően jár el, illetve a Játék szellemével bármilyen módon ellentétesen, vagy azt sértően viselkedik.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy azokat felhasználói fiókokat, melyek egy teljes éven át érdemi kérdőívkitöltési aktivitást nem mutatnak, egyoldalúan törölje a rendszerből. Érdemi kérdőívkitöltési aktivitásnak kizárólag a kutatási kérdőívek kitöltése minősül (a napi villámkérdések megválaszolása, valamint a saját kérdésötlet beküldése és egyéb ajándék pontszerzési funkciók használata nem.)

Felhasználó kijelenti, hogy a Netpanelbe történő regisztráció során megadott valamennyi személyes adata a valóságnak megfelel.  

Felhasználó tudomásul veszi, hogy hamis adatok megadása a regisztráció során az Általános Felhasználási Feltételek súlyos megszegésének minősül, és a paneltagság Üzemeltető általi egyoldalú megszüntetésével járhat. Felhasználó a Netpanelbe történő regisztráció befejezésével és az Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával beleegyezik, hogy Üzemeltető telefonon kapcsolatba léphet vele ellenőrzések céljából.  

Az Oldal / Rendszer használatával a Felhasználó beleegyezik, hogy 

- nem másolja, duplikálja az Oldal / Rendszer tartalmát vagy annak bármely részét a jelen Felhasználási feltételek egyes rendelkezéseit sértő módon,

- nem okoz kárt vagy egyéb zavart az Oldal / Rendszer tartalmában, vagy bármely olyan perifériában, mely az Oldallal / Rendszerrel van összefüggésben.

Az Üzemeltető – a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett mértékben – kizárja felelősségét a Felhasználó elektronikus eszközében az Oldallal / Rendszerrel vagy annak elérésével, használatával vagy tartalmának böngészésével kapcsolatosan felmerült károkért.

Jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakra, annak értelmezésére a magyar jogszabályok irányadók, a Felhasználó az Oldal / Rendszer használatával elfogadja Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatóságát.

Nyereménysorsolás

A Felhasználó egy adott időszakban összegyűjtött pontokat bármikor sorsjegyre válthatja, mellyel nevezhet az aktuális (pl. havi) nyereménysorsolásra. A beváltható pontok száma – további kérdőívek kitöltésével - a beváltás idejét követően tovább növelhető. 

Valamennyi beváltott pont ugyanolyan számú sorsjegyet ér. Ha a nyereménysoroslás során a választott nyeremény online vásárlási utalvány, abban az esetben az ajándékutalvány nettó, adózott jutalom a Felhasználó számára.

A sorsolás nyereményszabályzata itt érhető el:  https://www.netpanel.hu/nyeremenyszabalyzat

A nyereménysorsolásra be nem váltott pontok (Tallérok)

A sorsjegyre be nem váltott, vagyis a Rendszer által az adott havi időszak végén Netpanel-tallérra váltott pontokat, meghatározott összeg elérését követően vásárlási utalványra lehet váltani, de a Felhasználó dönthet a forintátutalásos kifizetés mellett is (az ezzel kapcsolatban keletkező adókötelezettségről ITT tájékozódhatnak tagjaink). A Felhasználóknak a netpanel.hu online válaszadói közösség információ adás díjazásából származó, forintátutalásból származó bevételből az önálló tevékenységből származó jövedelem szabályai szerint adóznia szükséges. Az esetlegesen felmerülő adó-, illetve járulék fizetési kötelezettsége és az ehhez kapcsolódó adminisztráció a Felhasználót terhelik.

A Netpanel-tallérok vásárlási utalványra, illetve utalványokra váltása az Oldalon megtalálható átváltási kulcs alapján történik ld. a következő oldalon, amely bejelentkezve látható a felhasználók számára: https://www.netpanel.hu/tallerok_bevaltasa_utalvanyra.

A Netpanel Tallérok beváltását követően Felhasználó részére az Üzemeltető a kézbesítéshez szükséges adatok megadásától számított 4 héten belül köteles eljuttatni a választott jutalmat (kizárólag Magyarország területén található címre). 

Amennyiben a Felhasználó a Tallérjait forintátutalásos kifizetésre kívánja átváltani, a pénzügyi tranzakció lebonyolításához szükséges adatok megadását követően az Üzemeltető maximum két héten belül gondoskodik a kifizetésről. 

Nepanel rangok rendszere

A Felhasználó, a kitöltött kérdőívek száma alapján egyedi Ranggal rendelkezik, melyet saját felhasználói profilján tud megtekinteni. 

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az egyes rangugrásokat a Felhasználó külön értesítése mellett, díjazza. 

A Rangok besorolása és kiszámítása a következő:

1. szint: Újonc: 0 kérdőív ->

2. szint: Kezdő: 1-2 kérdőív ->

3. szint: Haladó: 3-6 kérdőív ->

4. szint: Rutinos: 7-15 kérdőív ->

5. szint: Felfedező: 16-24 kérdőív ->

6. szint: Pontvadász: 25-49 kérdőív ->

7. szint: Ninja: 50-59 kérdőív ->

8. szint: Guru: 60-69 kérdőív ->

9. szint: Kapitány: 70-79 kérdőív ->

10. szint: Admirális: 80-89 kérdőív ->

11. szint: Profi: 90-99 kérdőív ->

12. szint: Mester: 100 kitöltött kérdőívet ért el ÉS 0,1-30% közötti a kitöltött kérdőívek aránya ->

13. szint: Sztár: kiszámítása 30,1-50% közötti a kitöltött kérdőívek aránya (ÉS 100 db feletti kitöltött kérdőív) ->

14. szint: Legenda: kiszámítása 50,1-80% közötti a kitöltött kérdőívek aránya (ÉS 100 db feletti kitöltött kérdőív) ->

15. szint: Halhatatlan: kiszámítása 80,1-100% közötti a kitöltött kérdőívek aránya (ÉS 100 db feletti kitöltött kérdőív)

Üzemeltető fenntartja magának a jogot a rang rendszer módosítására, illetve új rangok bevezetésre azzal, hogy a rangot érintő változásokról a tagokat előzetesen tájékoztatja.

Egyéb sorsolások, díjak, nyereményjátékok, meghívásos játékok

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakon túl, további díjat és extra sorsolást hirdessen a Felhasználók ösztönzése céljából, illetve új tagok toborzása céljából. 

Az ezekre vonatkozó különös szabályokat az Üzemeltető minden esetben köteles a Felhasználók számára elérhetővé és megismerhetővé tenni.

Süti beállítások